Styrelsen

Torsby GK styrelse och anställda 2016

Ordförande: Bosse Strömwall 070-5682316 bo.stromwall@telia.com
Vice.ordf. Lars Ivarsson 070-3898976 ivar.torsby@telia.com
Ledamot Hans Hagberg 070-6813768 hagberg62@hotmail.se
Kassör Rose-Marie Strömwall 070-3609432 rm.stromwall@telia.com
Ledamot Peter Löfvenholm 070-5235383 peterlofvenholm@gmail.com
Suppl. John-Åke Andersson 070-5840495 johnjoeli@hotmail.com
Suppl. Per-Inge Karlsson 073-8413444 per-inge.karlsson@rottneros.com
Klubbpro Anders Olsson 070-5856624
Kansli 070-3609432 info@torsbygolfklubb.se

Verksamhetsberättelse 1/1 – 31/12 2016