Styrelsen

Torsby GK styrelse och anställda 2016

Ordförande: Bosse Strömwall 070-5682316 bo.stromwall@telia.com
Vice.ordf. Urban Olmårs 070-6433593 urban.olmars@gmail.com
Ledamot Hans Hagberg 070-6813768 hagberg62@hotmail.se
Kassör Rose-Marie Strömwall 070-3609432 rm.stromwall@telia.com
Ledamot Örjan Pedersen 070-3913025 orjan.pedersen@edu.torsby.se
Suppl. John-Åke Andersson 070-5840495 johnjoeli@hotmail.com
Suppl. Lars Ivarsson 0560-13436 ivar.torsby@telia.com
Klubbpro Anders Olsson 070-5856624
Kansli 0560-13233 info@torsbygolfklubb.se

Verksamhetsberättelse 1/1 – 31/12 2016