Range

Välkommen till övningsrangen i Torsby. Här kan man öva på sina slagen så bollen hamnar där man tänkt sig. Här finns utslagsplatser med mattor och ett par under tak. På övningsgreen och i sandbunkern övar vi närspel, puttning och bunkerslag. I bollautomaten får du en hink övningsbollar för tio kr.

Rangen är även perfekt för dig som vill testa golf. Här behövs inget medlemskap, men följ gärna med en van golfare så att övningen kan utföras på ett säkert sätt.

Vissa tider är rangen stängd för bollplockning eller klippning. Se anslag vid rangen.

rang1

Torsby Golfklubb har under sommaren 2012 satsat på barn- och ungdomsgolf. Femårige Jakob Uffhausen tycker egentligen att det är roligare att putta än att försöka slå långt. Foto Aron Eriksson, NWT

Läs hela artikeln om Torsby GK:s ungdomssatsning. Länk»