Om

Om golfklubben

Torsby golfklubb startades 1992 och har idag ca. 330 medlemmar. Stora delar av banområdet ligger under arrende. Alla byggnader ligger på klubbens egen mark. Klubben har inga direkta planer på en utbyggnad till 18 hål. Vi vill däremot under de närmaste åren förbättra befintlig bana Klubbens styrelse och anställda.

Ordförande: Bosse Strömwall 070-5682316 bo.stromwall@telia.com
Vice.ordf. Urban Olmårs 070-6433593 urban.olmars@telia.com
Sekr. Kristina Eriksson 0560-10836 kristina.eriksson@frykcenter.org
Kassör Rose-Marie Strömwall 0560-10997 rm.stromwall@telia.com
Ledamot Urban Resare 070-3216643 resarekajshea@gmail.com
Suppl. Roger Johansson 076-8067879 rogermilla@live.se
Suppl. Lars Ivarsson 0560-13436 torsby.lars@bredband.net
Klubbpro Anders Olsson 070-5856624
Kansli 0560-13233 info@torsbygolfklubb.se

 

 

Verksamhetsberättelse 1/1 – 31/12 2012

Styrelsens sammansättning:

  • Bosse Strömwall ordförande
  • Urban Olmårs vice ordförande
  • Rose-Marie Strömwall kassör
  • Urban Resare ledamot
  • Kristina Eriksson ledamot/sekr.
  • Lars Ivarsson suppleant
  • Roger Johansson

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 7 protokollförda styrelsemöten. Revisor Jan Jonsson med Marianne Thunberg som suppleant. Valberedningen har bestått av Birgitta Lundqvist ordf. och Sune Karlsson + vice ordf. från styrelsen. Årsmöten: (vårmöte) den 8:e mars och höstårsmöte den 29 november på golfrestaurangen.

Det löpande arbetet på vårt kansli har Rose-Marie Strömwall skött om. Krister Alriksson har, trots dåligt väder, skött vår bana mycket bra. Till sin hjälp på banan har han haft Bengt Nilsson (50%) och Jan Sajewski och Dennis Svensson på 100%

Restaurangen har under säsongen varit utarrenderad till Sören Gustafsson och Per Nilsson Tack för en väl genomförd säsong. Er verksamhet är viktigare än Ni tror.

Vid årets slut hade Torsby Golfklubb 330 medlemmar. Något mindre än 2011. Bankommittén genomförde ett stort välbehövligt dräneringsjobb på vår bana. De tog också initiativ till nya Green- och Fairwayklippare. Tack Sigge, Urban med sponsorer för detta.

Klubbens utbildningsverksamhet har Anders Olsson gjort i samarbete med Rose-Marie. Under säsongen har ca. 12 nya medlemmar utbildats. Klubbens s.k. “utombys” medlemmar och “Torsbymedlemmar” ungefär lika som föregående år. Klubben får lägga ner stort arbete framöver och med hjälp av alla medlemmar för att behålla gamla och “skaffa” nya Torsbymedlemmar.

Drygt 490 besökare har löst greenfee på vår bana. En minskning med ca. 100 st. På våra tävlingar har deltagarantaltet trots det dåliga vädret varit bra.

På Seniorsidan kan nämnas att i Värmlandsserien, 15 deltävlingar, för Damer +50 belade Rose-Marie Strömwall 2:a och Ulla Frykmer 3:dje plats i A-klassen. I B-klassen blev Birgitta Lunqvist 2:a och i C-klassen Lisbeth Littorin 3:a Herrseniorerna 55+ deltog i matchseriespel för Värmlandsklubbarna och hamnade i mitten av tabellen.

Torsbys elitserielag vann sin grupp och avancerade till Div. 1 Klubbmästerskapet genomfördes 22 september. Vinnare blev: H-elit + H35 Sonny Westberg, D-elit Rose-Marie Strömwall, H45 Mikael “Gicken” Jönsson, H55 Sigge Lindén, D50 Rose-Marie Strömwall, H65 Sune Karlsson och H75 Göran Wästlund.

Klubbens hemsida: har vi försökt att hålla aktuell och att den, som vi hoppas, har den gett och förmedlat färska informationer till våra medlemmar. Vi efterlyser fortfarande här att någon IT-kunnig bland våra medlemmar som kunde göra en insats för att få fram en ny hemsida.

Styrelsen vill tacka alla anställda på vår klubb och alla medlemmar: Stig med “plocknings-grupperna” på rangen. Våra hålvärdsgrupper, som ställer upp ideellt för vår verksamhet. Och ett jättestort tack, tack, tack till de medlemmar, som tog initiativet till ännu ett medlemslotteri i klubben. Detta lotteri gav klubben 84.000:-

Till alla sponsorer, som på olika sätt har stöttat vår klubbs verksamhet – ett stort tack!

Bosse Strömwall/ Urban Olmårs/ Urban Resare/ Rose-Marie Strömwall / Kristina Eriksson /