Medlemslotteriet

Här nedan finns alla sålda andelar i lotteriet 2012.

Rose-Marie Strömwall
Emil Strömwall
Bosse Strömwall
Roger Johansson
Margaretha Resarere
Urban Resare
Resares Barnbarn
Bengt Linder
Tony Linder
Lars Andersson
Tony Holmberg
Ulf Olsson
Anette Jönsson
Håkan Olsson
Cissi Hulander
Mats Hulander
Anders Olsson
Lisbet Littorin
Sune Karlsson
Kjell-Åke Dahlström
Solveig Dahlström
Engla o Jenny Dahlström
Fam. Berntsson
Sonny Westberg
Lasse Persson
Sven-Åke Pettersson
Owe o Susanne
Birgitta Lundqvist
Leif Lundqvist
Irma o Emma Lundqvist
Pälle Milsson
Susanne Fryklin
Pelle Kvernmo
Ritva Kvaernmo
Erik Kvaernmo
Fredrik Martinsson
Ulla Nilsson
Bertil Nilsson
Marie Horneman
Ulrika Wedell
Torsten Egonsson
Göran Wästlund
Anders o Eva-Britts Barn
Mats Forsberg
Hovfjället
Nya Hovfjällsrestaurangen
Birgitta Hallstensson
Mikael Sahlin
Jerker Olsson
Peter Dahlström
Torsby Vandrarhem
1 st
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
4
1
2
Lars Törnvall
Arnold Haglund
Björg Lövberg
Peder Linder
Ingvar Linder
Bigitta Hagberg
Hans Hagberg
Eric o Sofie Hagberg
Lars Gund
Karina Hedström
Charlie Fryklund
Lars Ivarsson
Urban Olmårs
Putte Frykholm
Mats Olsson
Sigge Linden
Ulla Frykmer
Börje Nilsson
Jan o Lena Persson
Pär Olsson
Håkan Karlsson
Inga Lindström

Morgan Oldenmark
Charlotte Oldenmark
Jocke Andersson
Kalle Westerberg
Mikael Ericsson
P-O Gustavsson
Stig Nilsson
Anneli Stolpe
Isabelle Stolpe
Kristina Eriksson
Mikael Bodén
Lennart Pewe
Anette Karlsson
Ida o Elin Karlsson
Jörgen Rimbratt
Gicken Jönsson
Bengt Gustavsson
Inga-Greta Stolpe
Torbjörn Karlsson
Kjerstin Lindén
Fredrik Maschel o Anna Sundström
Duncan med söner o sambo
Tomas Svedlund
Per Frykedal
Björn Förberger
Maria Dedorsson
Jan Maschel
Marie Maschel
Ulf Sandberg
3 st
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
2
1
1
1
1
1
 

Vinnare i lotteriet 2012

15 okt nr 37 Birgitta Lundkvist kr: 2500:-
nr 94 Putte Frykholm kr: 1000:-

1 nov nr 78 Anette Jönsson kr: 2500:-
nr 10 Kalle Westerberg kr: 1000:-

15 nov nr 48 Duncan med sambo kr: 2500:-
nr 140 Mats Forsberg kr: 1000:- 

1 dec nr 63 Anneli Stolpe Kr: 2500:-
nr 16 Erik Kvaernmo kr: 1000:-

15 dec. nr 3 Fam. Berntsen  kr: 2500:-
nr 22 Tomas Svedlund kr: 1000:-

1 jan   nr 42 Bengt Gustavsson kr:– 2500:-
132 Håkan Karlsson kr: 1000:-

15 jan nr 19 Marie Maschel kr: 2500:-
30 Lars Törnvall  kr: 1000:-

1 feb   nr 111 Anders o Eva-Britts barn kr: 2500:-
135 Ulla Frykmer kr: 1000:-

15 feb nr 24 Birgitta Hallstensson Kr: 2500:-
nr 8 Urban Olmårs  kr:1000:-

1 mar  nr 23 Charlie Fryklund kr: 2500
nr 140 Mats Forsberg kr: 1000:-

15 mar nr 80 Ida o Elin Karlsson kr: 2500:-
nr 103 Kalle Westerberg kr: 1000:-

1 april  nr 96 Mats Hulander kr: 2500:-
nr 39 Lisbet Littorin kr: 1000:-

15 apr  nr 101 Bengt Linder kr: 2500:-
nr 66 Jerker Olsson  kr: 1000:-

1 maj  nr 29 Bengt Linder kr: 2500:-
nr 58 Kalle Westerberg kr: 1000:-

15 maj nr 106 Pär Olsson kr: 2500:-
nr 129 Lars Andersson kr: 1000:-

1 juni  nr 44 Hovfjällsrestaurangen kr: 2500:-
nr 116 Tony Holmberg kr: 1000:-

15 juni nr 18 Mikael Eriksson kr: 2500:-
nr 75 Kjerstin Lindén kr: 1000:-

1 juli  nr 102 Hans Hagberg kr: 2500:-
nr 107 Jan Persson kr: 1000:-

15 juli nr 21 Micke Bodén kr 2500:-
nr 105 Morgan Oldenmark

1 aug nr 56 Inga Lindström kr 2500:-
nr 109 Owe o Susanne   

15 aug nr 85 Margaretha Resare kr 2500:-
nr 86 Ulla Nilsson kr: 1000:-

1 sep nr 135 Ulla Frykmer kr: 2500:-
nr 92 Ulf Olsson kr: 1000:-

15 sep nr 67 Bosse Strömwall kr:2500:-
nr 64 Tony Holmberg kr: 1000:-