Medlemslotteriet

Rose-Marie Strömvall 1 Lars o Eva Ivarsson 2
Bosse Strömvall 1 Björg Lövberg 1
Emil Strömvall 1 Peder Linder 1
Marie Conradsson 1 Mats Forsberg 2
Gunde Begqvist 1 Monica Larsson 1
Morgan Oldenmark 2 Ulrika Wedell 1
Kalle Westerberg 3 Marie Horneman 1
Owe Nilsson 1 Lena Gund Dedorsson 1
Susanne Riddarsporre Nilsson 1 Håkan Dedorsson 1
Birgitta Lundqvist 1 Urban Olmårs o Kristin 4
Leif Lundqvist 1 Peter Löfvenholm 1
Barnen Lundqvist 1 Niklas Myrle 1
Tomas Öijeberg 1 Carl-Johan Sahlström 1
Ulla Frykmer 1 Alexandra Eriksen 1
Börje Nilsson 1 Annica Ericsson Öijeberg 2
Sune Karlsson 1 Mats Ericsson 2
Lisbet Littorin Karlsson 1 Maria Sigte Kjellberg 1
Christer Lidström 2 Kristina Eriksson 2
Bengt Linder 3 Cecilia Nilsson Hulander 1
Monica Linder 2 Mats Hulander 1
Birgitta Hagberg 1 Annelie Andersson 1
Hans Hagberg 1 Håkan Karlsson 1
Eric Hagberg 1 Inga Lindström 1
Annelie Stolpe 1 Ulf Olsson 1
Isabelle Stolpe 1 Lars-Inge Karlsson 1
Tobias Nilsson 1 Putte Frykholm 5
Stig Nilsson 1 Charlie Fryklund 3
Urban Resare 1 Maria Dedorsson 1
Pär Olsson 1 Jörgen Rimbratt 1
Lennart Johansson 1 Staffan Larsson 1
Anette Jönsson 1 P-O Gustavsson 5
Håkan Olsson 1 Birgitta Nilsson 1
Duncan Eriksson 4 Lars Johansson 1
Mikael “Gicken” Jönsson 1 Mathias Olsson 1
Fredrik Martinsson 1 Sigge Lindén 1
Sven-Åke Pettersson 1 Kjerstin Lindén 1
Jan Bäckström 1 Anton Lindén 1
Andreas Lundqvist 1 Anders Olsson 1
Mathias Viklund 1 Eva-Britt Olsson Lindh 1
Persa Nilsson 1 Alfred Spolander 1
Bengt-Åke Johansson 1 Johan Brekke 1
Sonny Westberg 1 Judith Nygren 1
Anette Karlsson 1 Stella Nygren 1
Lena o Jan Persson 1 Örjan Pedersen 2
Lars-Åke Bader Larsson 1 Harald Kvaernmo 1
Thomas Halstensson 1 Mathias Kvaernmo 1
Anna Gund 1 Ritva Kvaernmo 1
Pär Malmström 1 Pelle Kvaernmo 1
Martin Larsson 1 Mia Rydemalm 1
 Kaicy Larsson 1 Maria Olsson 1
Anna-Lena Wallin 1 Jerker Olsson 1
Sandhya Ericsson 1 Ola Olsson 1
Stefan Bengtsson 1 Anders Olsson 1
Lars Andersson 1 Erik Liljekvist 1
Jocke Andersson 1 Isac Lindh 1
Margaretha Resare 1 Fanny Lindh 1
Karlstadskillarna Ryder Cup 2 Alfred Spolander 1
Ingvar Linder 1 Amanda Spolander 1
Håkan Redig 1 Emma Holm 1
Thomas Sahlström 1 Kenny Persson 1
Jan Maschel 1 Olle Jansson 1
Marie Maschel 1 Lasse Persson                  1
malin Jonsson

Torsby GK medlemslotteri 2017-2018

Dragning i lotteriet kommer att ske den 1:a och 15:e i varje månad, totalt 24 dragningar. Första dragningen den 15 oktober 2017 och sista dragningen den 1 oktober 2018. Det kommer att vara 2 vinster varje dragning, kr 2000:- och 1000:-. Varje andel i lotteriet kommer att få ett nummer. Våra Lotterikontrollanter kommer att vara Annette Jönsson och Sofia Heden. På namnlistan som förvaras i förseglat kuvert hos Sofia Heden  kommer detta nummer att vara antecknat. Kontrollanterna drar 2 nummer varje gång och meddelar styrelsen vilka nummer som vunnit. Styrelsen kontrollerar vilka som har dessa 2 nummer och lägger ut namnen på hemsidan senast kl. 18.00 varje dragningsdag. Vinnarna meddelas även personligen.

Här nedan finns alla sålda andelar 2017-2018
1 Ulf Olsson                                                                1 Elias Olsson
1 Rose-Marie Strömwall                                             1 Cecilia Nilsson Hulander
1 Bo Strömwall                                                           1 Mats Hulander
1 Emil Strömwall                                                        1 Örjan Pedersen
1 Per-Erik Nilsson                                                      1 Patrik Pedersen
2 Anette Karlsson                                                       1 Fredrik Maschel
1 Monika Larsson                                                       1 Lars-Inge Carlsson
4 Morgan Oldenmark                                                  1 Urban olmårs
1 Jocke Andersson                                                     1  Kristin Ellingsen
1 Gicken Jönsson                                                       1 Birgitta Lundqvist
1 Mikael Bodén                                                           1 Leif Lundqvist
1 Owe o Susanne                                                       1 Barnbarnen Lundqvist
1 Björg Lövberg                                                          3 Kalle Westerberg
1 Peder Linder                                                            1 Hans Hagberg
1 Torbjörn Karlsson                                                     1 Birgitta Hagberg
1 Sune Karlsson                                                          1 Eric o Sofie Hagberg
1 Lisbet Littorin Karlsson                                            1 Håkan Olsson
1 Anette Jönsson                                                        1 Barnen Thåg
1 Barnen Miller                                                            1 Ulla Frykmer
1 Barnen Nilsson                                                        1 Börje Nilsson
1 Martin Bjälvert                                                         1 Anneli Stolpe
1 Jan o Lena Persson                                                1 Isabelle stolpe
1 Sonny Westberg                                                      1 Tobias Nilsson
1 Stig Nilsson                                                              1 Annica o Mats Ericsson
1 Urban Resare                                                           1 Håkan Dedorsson
1 Margaretha Resare                                                  1 Lena Gund Dedorsson
2 Mats Forsberg                                                          3 Bengt Linder
1 Ingvar Linder                                                            2  Monica Linder
2 Björn Förberger                                                        3 Charlie Fryklund
1 Maria Dedorsson                                                     2 Erik Kvaernmo
1 Marie Conradsson                                                    1 Gunde Bergqvist
1 Maria Sigte                                                               2 Lars Ivarsson
1 Sven-Åke Pettersson                                              1 Håkan Karlsson
5 Putte Frykholm                                                        1 Inga Lindström
1 Bengt-Åke Johansson                                             1 Anders o Eva-britt
1 Ulrika Wedell                                                           1 Jerker Olsson
1 Tomas Öijeberg                                                       1 Fredrik Martinsson
2 Lars Törnvall                                                           1 Peter Löfvenholm
2 Gunnel o Stanley                                                     1 Lennart Johansson
1 Lars-Åke B Larsson                                                 1 Pelle Kvaernmo
1 Lasse Persson                                                         1 Ritva Kvaernmo
1 Morgan Bäckvall                                                       1 Anja Kvaernmo
1 Marie Horneman                                                      5 P-O Gustavsson
1 Lennart Pewe                                                           2 Kjerstin Lindén
5 Sigge Lindén                                                            1 Andreas Guiance

Här nedan finns alla vinnare i lotteriet 2017-2018
15 okt  nr 47  Anja Kvaernmo 2000:-
nr 36  Emil Strömwall 1000:-
1 nov   nr 62  Anders o Eva-Britt 2000:-
nr 114 Putte Frykholm 1000:-
15 nov nr 43  Bosse Strömwall 2000:-
nr 11 Jocke Andersson 1000:-
1 dec  nr 7 Leif Lundqvist 2000:-
och nr 57 Owe o Susanne 1000:-
15 dec nr 96 Lisbet Littorin 2000:-
och nr 79 Ulrika Wedell 1000:-
1 jan nr 109 “Gicken Jönsson” 2000:-
och nr 66 Birgitta Hagberg 1000:-
15 jan nr 45 Lars o Eva Ivarsson 2000:-
nr 87 Barnen Thåg 1000:-
1 feb nr 75 Bengt Linder 2000:-
nr 30 Urban Olmårs 1000:-
15 feb nr 78 Kjerstin Lindén 2000:-
nr 15 Pelle Kvaernmo 1000:-
1 mars nr 37 Charlie Fryklund 2000:-
nr 119 P-O Gustavsson 1000:-
15 mars nr 5 Torsby GK 2000:-
nr 40 Putte Frykholm 1000:-
1 april nr 56 Morgan Bäckvall 2000:-
nr 58 Kalle Westerberg
15 april nr 15 Per-Egil Kvaernmo 2000:-
nr 69 Martin Bjelvert 1000:-
1 maj nr 76 Cecilia Nilsson Hulander 2000:-
nr 51 Lars-Åke B Larsson 1000:-
15 maj nr 13 Patrik Pedersen 2000:-
nr 108 Anette Karlsson 1000:-
1 juni nr 63 Morgan Oldenmark 2000:-
nr 16 Anette Karlsson 1000:-
15 juni nr 82 P-O Gustavsson 2000:-
nr 27 Morgan Oldenmark 1000:-
1 juli nr 46 Morgan Oldenmark 2000:-
nr 68 Isabelle Stolpe
15 juli nr 19 Lennart Pewe 2000:-
nr 6 Bengt Linder 1000:-
1 aug nr 48 Marie Conradsson 2000:-
nr 3 Håkan Olsson 1000:-
15 aug nr 90 Sigge Lindén 2000:-
nr 28 Urban Resare som vann 1000:-
1 sep nr 116 Lennart Johansson 2000kr
nr 59 Eric o Sofie Hagberg 1000:-
15 sep nr 12 P-O Gustavsson 2000:-
nr 17 Per-Eric Nilsson 1000:-
1 okt nr 53 Sune Karlsson 2000:-
nr 97 Lena Dedorsson Gund 1000:-

Här nedan finns alla sålda andelar i lotteriet 2016-2017
1 Lars Halstenson                                                         2 Örjan Pedersen
1 Ulrika Wedell                                                             3 Karl-Eric Westerberg
1 Rose-Marie Strömwall                                               1 Bosse Strömwall
1 Emil Strömwall                                                           1 Cecilia Nilsson Hulander
1 Mats Hulander                                                            2 Fredrik Maschel
1 vinst Hea Memorial skänkt till klubben                      1 Jan Persson
1 Lena Persson                                                             1 Anneli Stolpe
1 Isabelle Stolpe                                                            1 Tobias Nilsson
1 Marie Horneman                                                         1 Monica Jansson
1 Sven-Åke Pettersson                                                 1 Lotta Miller
1 Bengt Miller                                                                 1 Lisbet K Littorin
1 Sune Karlsson                                                            1 Hans Hagberg
1 Birgitta Hagberg                                                          1 Eric o Sofie Hagberg
1 Rolf Oppenheimer                                                       1 Stig Nilsson
1 Arnold Haglund                                                           1 Annica Ericsson Öijeberg
1 Annette Jönsson                                                         1 Håkan Olsson
1 Håkan Dedorsson                                                       1 Lena Gund
1 Micke Bodén                                                                1 Owe o Susanne
1 Lars Törnvall                                                                1 Claes o Jasmina
2 Mikael Ericsson                                                            2 Björn Förberger
1 Lars Inge Carlsson                                                       1 Gicken Jönsson
4 Morgan Oldenmark                                                       1 Ingvar Linder
1 Peder Linder                                                                  1 Björg Lövberg
1 Peter Löfvenholm                                                          1 Lennart Pewe
1 Per Blomqvist                                                                1 Lennart Davidsson
1 Leif Lundqvist                                                                1 Birgitta Lundqvist
1 barnbarnen Lundqvist                                                   1 Börje Nilsson
3 Lars o Eva Ivarsson                                                     1 Tomas Öijeberg
1 Kaicy Larsson                                                              1 Jocke Andersson
1 Gunde Bergqvist                                                          1 Marie Conradsson
1 Maria Sigte                                                                   1 Anette Karlsson
1 Lars Johansson                                                            5 Tony Holmberg
1 Urban Olmårs                                                              1 Torbjörn Karlsson
1 Hans-Åke Jansson                                                      2 Sandhya Erikssson
1 Ulla Frykmer                                                                1 Erik Kvaernmo
2 Pelle Kvaernmo                                                            2 Ritva Kvaernmo
3 Bengt Linder                                                                 2 Mats Forsberg
5 Putte Frykholm                                                             2 Monica Linder
1 Per-Erik Nilsson                                                          1 Lennart Johansson
6 Elms Byggnads AB                                                     1 Lajie Tufuga Olsson
1 Sonny Westberg                                                          4 Anders Olsson
3 Charlie Fryklund                                                          1 Lina Lindén
1 Anton Lindén                                                                4 Kjerstin Lindén
5 Sigge Lindén                                                                5 P-O Gustavsson
1 Fredrik Martinsson                                                       1 Thea o Anton Gerke
1 Lasse Persson                                                             1 Margaretha Resare
1 Urban Resare                                                               1 Håkan Karlsson
1 Inga Lindström                                                              1 Maria Dedorsson
1 barnen Miller                                                                 1 barnen Nilsson
1 Jörgen Rimbratt                                                            2 Gunnel o Stanley Nilsson

Här nedan finns alla vinnare i lotteriet 2016-2017

15 okt. nr 56 Anette Jönsson kr: 2500:-
och nr 5 Elms Byggnads AB kr: 1000:-
1 nov. mr 47 Putte Frykholm kr: 2500:-
och nr 81 Hans-Åke Jansson 100:-
15 nov. nr 106 Maria Dedorsson kr: 2500:-
och nr 88 Mats Forsberg kr: 1000:-
1 dec. nr 79 Urban Olmårs kr: 2500:-
och nr 121 Börje Nilsson kr: 1000:-.
15 dec nr 84 Bengt Linder kr: 2500:-
och nr 139 Kjerstin Lindén kr: 1000:-
1 jan nr 96 Mikael ericsson kr: 2500:-
och nr 9 Charlie Fryklund kr: 1000:-
15 Jan nr 85 Lennart Johansson kr: 2500:-
och nr 129 Sigge Lindén kr 1000:-
1 feb. nr 69 Putte Frykholm kr: 2500:-
och nr 99 Sven-Åke Pettersson kr: 1000:-
15 feb nr 130 Tobias Nilsson kr 2500:-
och nr 7 Margaretha Resare
1 mars nr 11 Tony Holmberg kr: 2500.-
och nr 51 Morgan Oldenmark 1000:-
15 mars nr 17 Kalle Westerberg kr 2500:-
och nr 29 en vinst i Hea Memorial 1000:-
skänkt till klubben av Bengt Linder
1 april nr 140 P-O Gustavsson kr: 2500:-
och nr 31 Thea o Anton Gerke kr: 1000:-.
15 april nr 101 Karl-Eric Westerberg kr: 2500:-
och nr 68 P-O Gustavsson kr: 1000:-.
1 maj nr 25 örjan Pedersen kr 2500:-
och nr 52 Ingvar Linder kr 1000:-
15 maj nr 41 Sigge Lindén kr: 2500:-
och nr 109 Putte Frykholm kr: 1000:-
1 juni nr 105 Barnen Nilsson kr: 2500:
och nr 122 Urban Resare KR: 1000:
15 juni nr 36 Pelle Kvaernmo kr: 2500:-
och nr 90 Morgan Oldenmark kr: 1000;-
1 juli nr 25 Jan o Lena Persson kr: 2500:-
och nr 100 Sune Karlsson kr: 1000:-
15 juli nr 95 Örjan Pedersen kr: 2500:-
och nr 37 Sandhya Eriksson 1000:-
1 aug nr 65 Lars Törnvall 2500:-
och nr 98 Monica Larsson kr 1000:-
15 aug nr 104 Anneli Stolpe kr: 2500:-
och nr 8 Barnen Miller
1 sep nr 46 Mats Forsberg kr: 2500:-
och nr 113 Tomas Öijeberg kr 1000:-
15 sep nr 16 Rose-Marie Strömwall 2500.-
och nr Annica Ericsson Öijeberg 1000:-
1 okt nr 87 Monica Linder kr: 2500:-
och nr 45 Bengt Linder kr: 1000:-

Här nedan finns alla sålda andelar i lotteriet 2015-2016 totalt 147st

1  Fredrik Martinsson                                                     1  Björg Lövberg
1  Anders Olsson                                                           1  Lasse Persson
1  Rose-Marie Strömwall                                                1  Stig Nilsson
1  Bosse Strömwall                                                         1  Anette Jönsson
1  Emil Strömwall                                                             1  Håkan Olsson
1  Ling Carlsson                                                              1  Hans Hagberg
1  Lennart Pewe                                                               1 Birgitta Hagberg
1  Cecilia Nilsson Hulander                                             1  Eric o Sofie Hagberg
1  Mats Hulander                                                             1  Peder Linder
1  Tobias Carlsson                                                          1  Annelie Stolpe
1  Martin Larsson                                                             1  Isabelle Stolpe
1  Fredrik Maschel                                                           1  Gunde Bergqvist
3  Mats Forsberg                                                             1  Marie Conradsson
1  Håkan Dedorsson                                                       4 Torsbybladet
1  Lena Gund                                                                   1  Göran Wästlund
1  Sven-Åke Pettersson                                                  1  Bengt-Åke Johansson
1  Roger Johansson                                                        2  Örjan Pedersen
1  Lars Broström                                                             1  Patrik Pedersen
1  Tomas Öijeberg                                                          1  Heidrun Gerke
2  Ulla Frykmer                                                               1  Sune Karlsson
1  Claes Henriksson                                                       1  Gisela Kuhmichel
1  Urban Resare                                                             1  Micke Bodén
1  Margaretha Resare                                                    2  Mats Olsson
1  Börje Nilsson                                                              1 Lisbet Littorin
1  Leif Lundqvist                                                             1  Lennart Davidsson
1  Birgitta Lundqvist                                                        1  Melker Maschel
1  Lundqvist barnbarn                                                     1  Ulf Olsson
1  Pelle Kvaernmo                                                          1  Torbjörn Karlsson
1  Ritva Kvaernmo                                                          2  Monica Linder
1  Jenny Dahlström                                                        2  Anette Karlsson
1  Owe o Susanne                                                         1  Lars Andersson
1  Gicken Jönsson                                                         1  Hampus Davidsson
1  Marie Horneman                                                         2  Björn Förberger
3  K-E Westerberg                                                          2  Erik Kvaernmo
2  Bengt Linder                                                               2  Tomas Svedlund
1  Jonas Rörsgård                                                         1 Rolf Oppenheimer
2  Urban Olmårs                                                            1  Lars Gund
1 Karina Hedström                                                        3  Mikael Eriksson
3  Charlie Frykholm                                                       2  Kristina Eriksson
2  Pär o Simon Olsson                                                  1  Monica Larsson
1  Lars Törnvall                                                             1  Henrik Willman
1  Per-Henrik Almén                                                     1  Maria Dedorsson
1  Mia Hedström                                                           2  Gunnel o Stanley Nilsson
2  Lars o Eva Ivarsson                                                 1 Jan o Lena Persson
1  Ulrika Wedell                                                            4 Jerker Olsson
4  Anders o Eva-Britts barn                                          1  Stefan o Sandhya
1  Tobias Nilsson                                                          2  Sigge Lindén
2  Kjerstin Lindén                                                          1  Anton Gerke
1  Marie Gerke                                                              1  Annika Eriksson Öijeberg
1  Mats Eriksson                                                           5  P-O Gustavsson
5  Putte Frykholm                                                          1  Allsport
1  Erik Westberg                                                           1  Sonny Westberg
1  Per Olmårs                                                                1 Kaicy Larsson

Vinnare i lotteriet 2015-2016
15 okt. nr 2  Bosse Strömwall kr: 2500:-
nr 41  Mats Olsson kr: 1000:-
1 nov. nr 76 Jenny Dahlström kr: 2500:-
nr 27 Hans Hagberg kr: 1000:-
15 nov. nr 67 Owe o Susanne kr: 2500:-
nr 64  Lars Broström kr: 1000:-
1 dec. nr 132 Kristina Eriksson kr: 2500:-
nr 109 P-O Gustavsson kr: 1000:-
15 dec nr 33 Mats Forsberg kr: 2500:-
nr 73 Ling Carlsson kr: 1000:-
1 jan. nr 57 Kjerstin Lindén kr: 2500:-
nr 1 Jonas Rörsgård kr: 1000:-
15 jan. nr 25 Erik Westberg kr: 2500:-
nr 93 Fredrik Maschel kr: 1000:-
1 feb. nr 99 Mikael Ericsson kr: 2500:-
nr 108 Anton Gerke kr: 1000:-
15 feb. nr 92 Martin Larsson kr: 2500:-
nr 4 Micke Bodén kr: 1000:-
1 mars nr 39 Björn Förberger kr: 2500:-
nr 63 Anders Olsson kr: 1000:-
15 mars nr 40 Gisela Kuhmichel kr: 2500:-
nr 133 Pär Olsson kr: 1000:-
1 april nr 104 Anette Karlsson kr: 2500:-
nr 94 Mats Hulander kr: 1000:-
15 april nr 70 Tobias Carlsson kr: 2500:-
nr 75 Ulla Frykmer kr: 1000:-
1 maj nr 79 Örjan Pedersen kr: 2500:-
nr 100 Björn Förberger kr: 1000:-
15 maj nr 35 Karl-Eric Westerberg kr: 2500:-
nr 142 Jerker Olsson kr: 1000:-
1 juni nr 105 Erik Kvaernmo 2500:-
nr 18 Bengt Linder 1000:-
15 juni nr 98 Håkan Karlsson kr 2500:-
nr 96 Jerker Olsson kr: 1000:-
1 juli nr 113 Ulrika Wedell kr 2500:-
nr 144 P-O Gustavsson kr 1000:-
15 juli nr 2 Gunde Bergqvist 2500:-
nr 127 Putte Frykholm 1000:-
1 aug nr 72 Emil Strömwall kr 2500:-
nr 56 Tobias Nilsson kr 1000:-
15 aug nr 117 Bengt Linder kr 2500:-
nr 125 Mats Eriksson kr: 1000:-
1 sep nr 140 Heidrun Gerke kr 2500:-
nr 34 Cecilia Nilsson Hulander kr 1000:-
15 sep nr 59 Jan o Lena Persson kr: 2500:-
nr 22 Sandhya o Stefan kr: 1000:-
1 okt nr 53 Charlie Fryklund kr: 2500:-
och nr 14 Charlie Fryklund 1000:-

Här nedan finns alla sålda andelar i lotteriet 2014-2015

1   Anton Lindén                                                   1 Tomas Henriksson
5   Putte Frykholm                                                2 Per o Simon Olsson
1  Stig Nilsson                                                      1  Fam. Rörsgård
2  Rose-Marie Strömwall                                      1 Duncan Ericsson
1  Emil Strömwall                                                  1 Peter Lövenholm
1  Bosse Strömwall                                               1 Carl-Johan Sahlström
1  Lena Dedorsson Gund                                      1  Tomas Öijeberg
1  Håkan Dedorsson                                              3 Tony Holmberg
3  Mikael Eriksson                                                 4 Torsby Bladet
1  Lennart Davidsson                                            1  John-Åke Andersson
1  Hampus Davidsson                                           3  P-O Gustavsson
1  Agneta Davidsson                                            1  Sonny Westberg
1  Anette Jönsson                                                 1 Fredrik Martinsson
1  Håkan Olsson                                                   1 Thea o Anton Gerke
1  Urban Resare                                                   1 Marie Horneman
1  Margaretha Resare                                           2 Ulla Frykmer
1  Veronica Resare                                               1 Owe o Susanne
1  Mathias Resare                                                 1 Roger Johansson
1  Peder Linder                                                     3 Karl-Eric Westerberg
2  Björg Lövberg                                                   1 Börje Nilsson
1  Alma Lövenhamn                                             2 Kristina Eriksson
1  Alfred Larsson                                                  2 Mats Forsberg
1  Erik Kvaernmo                                                 1 Jörgen Rimbratt
1  Ritva Kvaernmo                                               1 Peter Olsson
1  Pelle Kvaernmo                                               1 Lisbet Littorin
1  Gunnel Nilsson                                                1 Bengt-Åke Johansson
1  Stanley Nilsson                                                2 Cissi Nilsson Hulander
1  Fam Berntsson                                                3 Mats Hulander
1  Jenny o Engla Dahlström                                1 Anneli Stolpe
1  Solveig Dahlström                                           1 Isabelle Stolpe
1  Kjell-Åke Dahlström                                         1 Hans Hagberg
2  Björn Förberger                                               1 Birgitta Hagberg
2  Urban Olmårs                                                  1 Eric o Sofie Hagberg
1  Karina Hedström                                             1 Fam. Hagberg
1 Lars Gund                                                        1 Fredrik Maschel
1 Mia Hedström                                                   1 Birgitta Lundqvist
1  Bengt Linder                                                    1 Leif Lundqvist
1  Monica Linder                                                  1 Lundqvists barnbarn
1  Nellie Linder                                                    1 Torbjörn Karlsson
1  Alvin Linder                                                     1 Lennart Pewe
1  Lucas Hjalmarsson                                         2 Mats Olsson
1  Annica o Mats Eriksson                                  2 Tomas Svedlund
1  Ulla Nilsson                                                    2 Charlie Fryklund
1  Göran Wästlund                                             1 Sven-Åke Pettersson
1  Lars Broström                                                1 Gunde Bergström
1  Ling Carlsson                                                 1 Marie Conradsson
1  Micke Bodén                                                  1 Lars Andersson
2  Sune Karlsson                                                1 Jan Maschel
1  Eva-Britts Mamma o Pappa                            1 Marie Maschel
14 Anders Olsson                                               1 Melker Maschel
1  Allsport                                                            1 Tony Linder
1  Ronnie Danielsson                                          1 Lasse Persson
1  Jan o Lena Persson                                        1 Anette Karlsson
1  Maria Dedorsson                                             1 Ida o Elin Karlsson
3  Sigge Lindén                                                   1 Rolf Oppenheimer
1 Ulf Olsson                                                         1  Julia Fryklund
2 Ärtsnärten, deltagarna                                      2 Lars Törnvall
1 Tisdagsagsgolfarna                                          1 Ulf Sandberg
2 Lars o Eva Ivarsson

Vinnare i lotteriet 2014-2015
15 okt nr 118 Thea o Anton Gerke 3000:-
nr 128 Putte Frykholm 1000:-
1 nov nr 18 Jan o Lena Persson 3000:-
nr 130 Morgan Oldenmark 1000:-
15 nov. nr 148 Marie Conradsson 3000:-
nr 83 Torbjörn Karlsson 1000:-
1 dec nr 25 Inga Lindström 3000:-
nr 26 Lennart Davidsson 1000:-
15 dec. nr 156 Tony Linder kr 3000:-
nr 69 Håkan Dedorsson kr 1000:-
1 jan nr 85 Tomas Svedlund kr: 3000:-
nr 57 Nellie Linder kr: 1000:-
15 jan nr 113 Erik Kvaernmo kr 3000:-
nr 98 Mats Hulander kr 1000:-
1 Feb. nr 22 P-O Gustavsson kr: 3000:-
nr 92 Tomas Öijeberg kr: 1000:-
15 feb. nr 74 Anders Olsson kr: 3000:-
nr 38 Fam. Berntsson kr 1000:-
1 mars nr 111 Håkan Olsson kr: 3000:-
nr 4 Ronnie Danielsson kr: 1000:-
15 mars nr 90 Anders Olsson kr: 3000:-
nr 32 Anders Olsson kr: 1000:-
1 april nr 10 Rolf Oppenheimer kr: 3000:-
nr 141 Cecilia Nilsson Hulander kr: 1000:-
15 april nr 102 Micke Bodén kr 3000:-:-
nr 97 Börje Nilsson kr 1000:-
1 maj nr 52 Anders Olsson kr 3000:-
nr 101 Charlie Fryklund kr 1000:-
15 maj  nr 67 Putte Frykholm kr 3000:-
nr 112 P-O Gustavsson kr 1000:-
1 juni  nr 18 Jan o Lena Persson kr: 3000:-
nr 88  Lennart Pewe 1000:-
15 juni nr 80 Gunde Bergqvist kr: 3000:-
nr 39 Mats Forsberg kr: 1000:-
1 jul nr 81 Ling Carlsson kr: 3000:-
nr 108 Anton Lindén kr 1000:-
15 jul nr 65 Sigge Lindén kr: 3000:-
nr 136 Kalle Westerberg kr: 1000:-
1 aug nr 71 Hampus Davidsson kr: 3000:-
nr 58 Alma Lövenhamn kr: 1000:-
15 aug nr 14 Sune Karlsson kr: 3000:-
nr 29 Pär o Simon Olsson kr: 1000:-
1 sep nr 138 Mats Forsberg kr: 3000:-
nr 113 Erik Kvaernmo kr: 1000:-
15 sep nr16  Ida o Elin Karlsson kr: 3000:-
nr 104 Anders Olsson 1000:-
1 okt nr 149 Anders Olsson kr: 3000:-
nr 159 Mia Hedström kr: 1000:-

 

Sålda andelar och vinnare i Medlemslotteriet 2012 finns här »