Klubben

Torsby golfklubb

startades 1992 och har idag ca. 330 medlemmar.

Kontaktiformation
Torsby Golfklubb
Oleby 418, 685 92 TORSBY
Tfn 070-360 94 32, fax 0560-13204
Bg 5382-5972 info@torsbygolfklubb.se


Visa större karta

Klubbpro Anders Olsson 070-5856624
Kansli 070-360 94 32 info@torsbygolfklubb.se
Ordförande: Bosse Strömwall 070-5682316 bo.stromwall@telia.com
Vice.ordf. Urban Olmårs 070-6433593 urban.olmars@telia.com
Sekr. Kristina Eriksson 0560-10836 kristina.eriksson@frykcenter.org
Kassör Rose-Marie Strömwall 0560-10997 rm.stromwall@telia.com
Ledamot Urban Resare 070-3216643 resarekajshea@gmail.com
Suppl. Roger Johansson 076-8067879 rogermilla@live.se
Suppl. Lars Ivarsson 0560-13436 torsby.lars@bredband.net

Stora delar av banområdet ligger under arrende. Alla byggnader ligger på klubbens egen mark. Klubben har inga direkta planer på en utbyggnad till 18 hål. Vi vill däremot under de närmaste åren förbättra befintlig bana.